#PRNews สรุปผลการประชุม ASQ/ALQ Thailand การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

มีมติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ลดระยะเวลากักกับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรมกักตัวทางเลือก