เรียกร้องห้างไทยขาย “ไก่ไร้ฝุ่น” ลดต้นตอใหญ่ฝุ่นพิษ PM 2.5!

แคมเปญผู้บริโภคที่รัก และวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ร่วมวิพากษ์ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งมีที่มาจากอุตสาหกรรมการผลิตไก่ พร้อมเสนอวิธีแก้ไข