Adobe Lightroom แก้ไขภาพถ่ายแบบมือโปรบน Samsung Galaxy S23 Series

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เผย สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S23 series ที่วางจำหน่ายทั่วโลกจะใช้ Adobe Lightroom เป็นดีฟอลต์ฟีเจอร์สำหรับโหมดตกแต่งภาพถ่าย รองรับภาพถ่าย RAW ที่ถ่ายด้วยแอป Expert RAW  ทั้งนี้ แอป Expert RAW ที่มีเฉพาะใน Samsung Galaxy ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพในสไตล์ DSLR และแก้ไขภาพในรูปแบบ RAW และ JPEG  นอกจากนี้ หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้ง ฟังก์ชั่นของแอป Expert RAW ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปกล้องถ่ายรูปบน Galaxy S23 series