Adobe Substance 3D พลิกโฉมวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้าง Prototype ช่วยให้แบรนด์ปรับเปลี่ยนและสร้าง 3D Content ได้อย่างง่ายดาย สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) จัดแสดงโซลูชั่น Substance 3D สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกและแฟชั่น พร้อมเปิดเผยรายชื่อลูกค้าใหม่ ได้แก่ Amazon, Louis Vuitton และ Burberry โดยอีโคซิสเต็มส์การออกแบบ 3D ของอะโดบีประกอบด้วย 5 แอปพลิเคชั่น ได้แก่ Substance 3D Stager, Sampler, Designer, Painter และ Modeler