AEROLET TOILET LIFT อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับนั่งชักโครก

AEROLET TOILET LIFT อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับนั่งชักโครก อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขา หรือผู้ที่มีปัญหาบริเวณขาและเข่าจึงนั่งชักโครกลำบาก