AIS เปิดเวทีให้คนไทย ฉายไอเดีย “AIR INNO HACK” ต่อยอดความสำเร็จแกน Innovation

AIS เปิดเวทีให้คนไทย ฉายไอเดีย “AIR INNO HACK นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ต่อยอดความสำเร็จแกน Innovation ภายใต้โครงการ ‘JUMP THAILAND 2021’ จาก AIS Academy พาสังคมไทยกระโดดข้ามฝ่าวิกฤติ พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

AIS Academy และกระทรวง พม. ต่อยอดความสำเร็จโครงการ “อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” ผนึกกำลัง ช้อปปี้ ขยายผลการสร้างทักษะอาชีพ

โครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ” หนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” โดย AIS Academy ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่สนใจหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากทีมอุ่นใจอาสาและโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

AIS Academy เดินหน้ายกระดับภาคการศึกษาไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND”

AIS Academy เดินหน้ายกระดับภาคการศึกษาไทย มองครบทั้ง Ecosystem จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบุคลากรชั้นนำของประเทศ เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND”

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ยกระดับวงการ “EdTech” ไทย

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ครั้งแรกกับการผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำเดินหน้ายกระดับวงการ “EdTech” ไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย

AIS Academy เดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” บุกเชียงใหม่ ตามด้วยขอนแก่น

คนไทยเตรียมตัว! AIS พร้อมแล้ว เปิดภารกิจ “คิดเผื่อ” ครั้งแรก…กับภารกิจยกพลสู่ภูมิภาค ในงาน ACADEMY FOR THAIS @เชียงใหม่ ตามด้วย ขอนแก่น มุ่งอัพเกรดองค์ความรู้ทางดิจิทัลเพื่อคนไทยปรับสปีดรับกระแสโลก

AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” ปั้นคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีสร้างอนาคตประเทศไทย

AIS Academy เดินหน้าสานต่อการเป็นแกนกลางร่วมภาคเอกชนยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการรับมือโลกดิจิทัลเพื่อคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ประกาศขยายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มเติมภายใต้โครงการ “ACADEMY for THAIs: to the Region”