AIS Academy ต่อยอดภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย ผนึก สถานทูตแคนาดา และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา (CICan) สร้างโอกาส ทลายข้อจำกัด ให้คนไทยได้เรียนหลักสูตรแคนาดาผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ยังคงเดินหน้าผลักดันองค์ความรู้ให้คนไทย จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผ่านการใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS ในด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเป็นการต่อยอด “ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย”

AIS Academy ตอกย้ำภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND เปิดเวที JUMP Bootcamp 2022

AIS โดย AIS Academy ศูนย์กลางนวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับธุรกิจ เดินหน้าภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ผ่านโครงการ “JUMP Bootcamp 2022” ชวนคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียในระดับ

AIS เปิดเวทีให้คนไทย ฉายไอเดีย “AIR INNO HACK” ต่อยอดความสำเร็จแกน Innovation

AIS เปิดเวทีให้คนไทย ฉายไอเดีย “AIR INNO HACK นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ต่อยอดความสำเร็จแกน Innovation ภายใต้โครงการ ‘JUMP THAILAND 2021’ จาก AIS Academy พาสังคมไทยกระโดดข้ามฝ่าวิกฤติ พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

AIS Academy และกระทรวง พม. ต่อยอดความสำเร็จโครงการ “อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” ผนึกกำลัง ช้อปปี้ ขยายผลการสร้างทักษะอาชีพ

โครงการ “อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ” หนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” โดย AIS Academy ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่สนใจหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากทีมอุ่นใจอาสาและโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

AIS Academy เดินหน้ายกระดับภาคการศึกษาไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND”

AIS Academy เดินหน้ายกระดับภาคการศึกษาไทย มองครบทั้ง Ecosystem จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบุคลากรชั้นนำของประเทศ เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND”

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ยกระดับวงการ “EdTech” ไทย

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ครั้งแรกกับการผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำเดินหน้ายกระดับวงการ “EdTech” ไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย

1 2