AIS Business ดึงศักยภาพ 5G ผนึกกำลัง ออมรอน (OMRON) ส่งโซลูชั่นใหม่พลิกโฉม Industry 4.0

AIS Business 5G ดึงศักยภาพ 5G ฟื้นฟูประเทศ สู่การทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรม พร้อมลงนาม MOU ผนึกกำลัง ออมรอน (OMRON) ส่งโซลูชั่นใหม่พลิกโฉม Industry 4.0

AIS Business เปิดให้บริการ Open Source Support Service บน Local Cloud เป็นครั้งแรกในไทย ช่วยองค์กรเล็ก-ใหญ่ติดสปีดสร้างนวัตกรรม

วันนี้ AIS Business ประกาศเปิดให้บริการ Open Source Support Service ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Open Source บน local cloud สำหรับองค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเร่งสปีดพัฒนาและขยายการนำนวัตกรรมมาใช้

AIS Business เปิดตัว CSOC ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

AIS Business ห่วงใยองค์กรภาคธุรกิจไทย หลังพบภัยไซเบอร์คุกคามเพิ่มขึ้นในช่วง WFH เปิดตัว ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ผนึก Trustwave เบอร์ต้นของโลก ช่วยองค์กรเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์ ด้วยมาตรฐานโลกแบบครบวงจร เตรียมพร้อมธุรกิจไทย รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19