AIS Business เปิดตัว CSOC ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

AIS Business ห่วงใยองค์กรภาคธุรกิจไทย หลังพบภัยไซเบอร์คุกคามเพิ่มขึ้นในช่วง WFH เปิดตัว ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ผนึก Trustwave เบอร์ต้นของโลก ช่วยองค์กรเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์ ด้วยมาตรฐานโลกแบบครบวงจร เตรียมพร้อมธุรกิจไทย รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19