AIS เปิดตัวบริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” เป็นรายแรกของค่ายมือถือ

AIS ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ เปิดตัวบริการยืนยันตัวตนบนโลก Online ตามมาตรฐาน NDID เป็นค่ายมือถือรายแรก ชูความสะดวก มั่นใจข้อมูลปลอดภัย ประเดิมจับมือเกียรตินาคินภัทร ให้คนไทยเปิดบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องไปสาขา