AIS The StartUp ยืนหนึ่งองค์กรเอกชนไทย คว้ารางวัล เพื่อนคู่คิดที่เคียงข้างผู้ประกอบการ “Friends of Maker Awards 2023” จากสมาคมฯ สตาร์ทอัพไทย สะท้อนเป้าหมายสร้างการเติบโตร่วมกันแบบ Inclusive Growth

จากความตั้งใจของ AIS The StartUp ที่มุ่งนำขีดความสามารถของดิจิทัลโครงข่าย และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม รวมถึงองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เข้าผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการ Digital Startup และ Tech SMEs ไทย ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Partnership for Inclusive Growth”

AIS The StartUp คว้ารางวัล สุดยอดผู้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ

AIS The StartUp คว้ารางวัล สุดยอดผู้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ หนึ่งเดียวในโลก จากเวที Global StartUp Award ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกิด Ecosystem ด้านการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ

AIS คว้าอีก 2 รางวัล บนเวทีระดับ ASEAN จากโครงการ AIS The StartUp

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ สำหรับ AIS ที่คว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีมาครองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ล่าสุด ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ด้วยการคว้าถึง 2 รางวัลบนเวทีระดับมาตรฐานสากล “ASEAN Rice Bowl StartUp Awards 2018” จากโครงการ AIS The StartUp ทั้งรางวัล The Best Accelerator and Incubator Program และ People Choice Award ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยนำเสนอโอกาสที่ดีและช่วยบ่มเพาะธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้ง เป็นผู้ช่วยเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจที่มีอยู่แล้วด้วย AIS หลังคว้า “เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย” 4 ปีซ้อน จาก Ookla Speedtest บทสัมภาษณ์ โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ […]