เปิดตัว 2 แพลตฟอร์มเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Alteryx ที่จะช่วยให้การทำงานในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย

ธุรกิจขนาดเล็กมักจะคิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นไม่จำเป็น เนื่องจากธุรกิจยังเล็กเกินไป แต่ในความเป็นจริงนั้น เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ธุรกิจแต่ละแบบจึงต้องรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ