Amity ตอบโจทย์การใช้งานฟีเจอร์โซเชียลในแอปทั่วโลกโดยใช้บริการจาก AWS

Amazon.com ประกาศว่าบริษัทเอมิตี้ (Amity) ใช้ AWS เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคม