TrueMove H วางขาย Motorola One ราคาเริ่มต้นเพียง 3,990 บาท

TrueMove H วางจำหน่าย Motorola One สมาร์ทโฟนน้องใหม่ในตระกูล Andriod One (รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H) ในราคา 3,9990 บาทสำหรับเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และ 7,990 บาท สำหรับเครื่องเปล่า