OPPO A93 อัปเดตเป็น ColorOS 11 ได้แล้ววันนี้

OPPO ประกาศใช้งานระบบปฏิบัติการ ColorOS 11 Official Version บน OPPO A93 ในประเทศไทย โดย OPPO จะสามารถเปิดตัว official version ได้ภายในระยะเวลาสองเดือน พร้อมแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญๆ เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้งานได้มากที่สุด