กสทช. ออกประกาศ Android Box, Chromecast รวมถึง Apple TV ต้องขอใบอนุญาตจากกสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. เผยแพร่ประกาศล่าสุดอุปกรณ์ที่ใช้ดูรายการทีวีไม่ว่าจะเป็น Apple TV, Android Box หรือแม้แต่ Chromecast จะต้องขออนุญาตจากกสทช.