ผู้เชี่ยวชาญ APAC รวม Kaspersky แนะองค์กรเร่งสร้างความสามารถทางไซเบอร์

งานอภิปรายออนไลน์ด้านนโยบายครั้งที่ 3 นำเสนอโดย Kaspersky ให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางไซเบอร์ ช่องว่างทักษะความเชี่ยวชาญ ท่ามกลางดิจิทัลไลเซชั่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค