Aquahill ร่วมบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดทุ่งจับญวน จังหวัดเพชรบุรี

Aquahill (ภายใต้ บริษัท ฮอร์เวิร์ท สแกน จำกัด) ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มขนาด 500 ML. จำนวน 900 ขวด เพื่อร่วมสานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และร่วมบุญในการสร้างศาสนสถานในงานผูกพัทธสีมา-ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระปลัดบุญเชิด เตชปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดทุ่งจับญวน เป็นประธานในการรับบริจาค เมื่อเร็ว ๆ นี้