ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย เตรียมเปลี่ยน 54 โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 รองรับได้กว่า 10,000 เตียง

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (ASQ/ALQ Club Thailand) ปรับเปลี่ยน 54 โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด -19 (COVID-19) รองรับผู้ป่วยได้กว่า 10,000 เตียง

#PRNews สรุปผลการประชุม ASQ/ALQ Thailand การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

มีมติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ลดระยะเวลากักกับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรมกักตัวทางเลือก