การศึกษาล่าสุดเผย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีน mRNA มีประสิทธิผลในการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ในระดับสูงไม่แตกต่างกัน

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลฉบับใหม่ล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญจากการใช้จริงทั่วโลก เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ต่างให้ประสิทธิผลในระดับสูงไม่แตกต่างกันทั้งการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 หลังการให้วัคซีนสองเข็ม1

1 5 6