เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ฯ เป็นตัวแทนนำเข้า ATK : ALPINE Antigen Self Test Kit ตรวจจับเชื้อไวรัสได้หลากสายพันธุ์!!

บริษัทเอเชีย เอฟเอ็มซีจี ผู้จดทะเบียนนำเข้า ATK ALPINE แต่งตั้งให้เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ATK : ALPINE Antigen Self Test Kit ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น