BDMS เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI พร้อมพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลภาพ

BDMS คว้าสมาชิก (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2564 มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรก นับเป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทย ที่ทำได้สำเร็จ หลังจากกำหนดแผนแม่บทและได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พลิกโฉมธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยให้มีมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก