Zoho โชว์ยอดขาย Begin แพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีฐานลูกค้าแล้วกว่า 7,500 ราย

Zoho บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก เผยแพลตฟอร์ม Bigin แอปพลิเคชันการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีฐานลูกค้าใช้แล้วกว่า 7,500 ราย