BEST Express มุ่งมั่นให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ฝ่าโควิด 19

ในวันที่สาขาเดินทางเข้ารับพัสดุเกิดเหตุไฟฟ้าในหมู่บ้านดับ จึงทำให้ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหน้างานได้ จำเป็นต้องนำพัสดุกลับมาที่สาขา

ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน จึงเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนที่สุดในขณะนี้ เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยยังถือเป็นช่วงเริ่มต้นถ้าเทียบกับประเทศอื่น ๆ