BEST Logistics ใจฉีดวัคซีนพนักงานทั้งระบบ พร้อมยกระดับคุมเข้มสูงสุดทั่วประเทศ

จัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อการฉีดให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกคน และขณะนี้พนักงานภายในองค์กรของเรากว่า 80% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564