BEST Express บริการ รับ-ส่ง พัสดุชิ้นใหญ่กว่า รองรับการจัดส่งได้น้ำหนักสูงสุดถึง 100 กิโลกรัม

วันนี้ BEST Express พร้อมเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ด้วย “บริการ รับ-ส่ง พัสดุชิ้นใหญ่กว่า” รองรับการจัดส่งได้น้ำหนักสูงสุดถึง 100 กิโลกรัม” และมีขนาดพัสดุทั้ง 3 ด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) รวมกันแล้วไม่เกิน 300 เซนติเมตร