ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอเมริกาต่อสัญญากับ Biobot Analytics

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้ขยายความร่วมมือกับบริษัท ไบโอบอต แอนะลิติกส์ (Biobot Analytics) เพื่อขยายความครอบคลุมของระบบเฝ้าระวังน้ำเสียแห่งชาติ (NWSS) ด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเอ็มพ็อกซ์ (เดิมชื่อโรคฝีดาษลิง) ในน้ำเสียตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ การขยายความร่วมมือครั้งนี้กินเวลา 6 เดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 พร้อมรับประกันความต่อเนื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับระบบเฝ้าระวังน้ำเสียแห่งชาติ