ม.หอการค้าไทย หอการค้าไทย และ BLCU เปิดหลักสูตร TEPCIAN รุ่น 2 รุกธุรกิจไทยเข้าจีน ด้วยการเชื่อมธุรกิจ ไทย-จีน อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) รุ่นที่ 2 หรือ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน ที่นำเอาความสุดยอดขั้นเซียนของแต่ละองค์กร มาบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นหลักสูตรที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจ