EssilorLuxottica ปรับปรุงการประมวลผลคำสั่งซื้อให้ทันสมัยด้วยแพลตฟอร์มการรวมอัจฉริยะของ Boomi

Boomi™ ผู้นำด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ประกาศในวันนี้ว่า EssilorLuxottica ผู้นำระดับโลกในตลาดแว่นตาได้ใช้การบริการแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ (iPaaS) ของ Boomi เพื่อเร่งการประมวลผลคำสั่งซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งอาเซียน ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา อินเดีย และออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ (AMERA)