Borderless Healthcare Group เปิดตัวระบบการแพทย์ในที่พักอาศัย สำหรับกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นฐานการเปิดตัว เนื่องจากกลุ่มชุมชน LGBT ในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา