Netflix ต้องการเงิน 1 พันล้านดอลลาร์สนับสนุนความทะยานอยากพัฒนาภาพยนตร์และรายการทีวีของตัวเอง

ความทะเยอทะยานของ Netflix ที่มีต่อการเป็นเจ้าของ Orignal Content ทั้งจากรายการทีวีและภาพยนตร์ แต่ทั้งหมดนั้น จะต้องแลกมาด้วยเงินตรามหาศาลถึง 1 พันล้านเหรียญ