CardX เรือธงหลักของกลุ่ม SCBX ประกาศขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าโต 10 ล้านราย สร้างกำไร 6 พันล้านบาท

จากแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ เมื่อปลายปี 2564 หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักคือ การส่ง CardX (คาร์ดเอกซ์) ออกมาจากธุรกิจธนาคาร เพื่อนำการให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เข้าสู่โลกแห่งอนาคต ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1. Artificial Intelligence 2. Digital Platform & Emerging Technologies และ 3. Partner Ecosystem