Carsome: เลือกรถแบบไหนให้ถูกใจ และตอบโจทย์การใช้งาน

ไม่ว่าจะซื้อรถใหม่หรือรถมือสอง มีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ความชำนาญเรื่องรถ ไหนจะต้องทำความเข้าใจสภาพเครื่องยนต์ หรือมองหารถที่สามารถดูแลได้ง่ายที่สุด ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจซื้อรถแต่ละคัน

Carsome เผยผลสำรวจผู้ซื้อรถยนต์มือสองของไทย 3 ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจ ราคา สภาพรถ และบริการหลังการขาย

พบว่าผู้บริโภค 3 ใน 4 มองหาราคาที่สมเหตุสมผล (75%) ในขณะที่ 3 ใน 5 ตรวจสอบลักษณะและสภาพรถยนต์โดยละเอียด (57%) และเกือบครึ่งมองว่าบริการหลังการขาย (46%)