ก้าวล้ำหน้าอุตสาหกรรม: เทรนด์ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับ CIO ในปัจจุบัน

คุณแดเนียลอธิบายเพิ่มเติมว่า “ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนไปเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนสำคัญคือการนำอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้นและโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ”