เวิลด์เมดิคัลฯ และ CISW ผนึกกำลังร่วมกับ 4 องค์กรหลัก ชูกลยุทธ์เปิดประเทศ เตรียมจัดงาน The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ และ GDP โดยรวมของประเทศ ทว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักและได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย