“ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์” จับมือ “โอเอซิส สมาร์ท ซิม” ยกระดับแซนคลาวด์ด้วย CloudSIM(TM) ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Tata Communications) ผู้ให้บริการระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก และโอเอซิส สมาร์ท ซิม (Oasis Smart SIM) บริษัทในเครือทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ อินเตอร์เนชันแนล (Tata Communications International Pte., Ltd.) ประกาศในวันนี้ว่า แซนคลาวด์ (SanCloud) จะนำโมดูลระบุสมาชิกแบบฝังบนคลาวด์หรืออีซิม (eSIM) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง CloudSIM(TM) มาใช้