ชวนเด็กไทยเปิดสวิตช์สู่ยุคโค้ดดิ้งพร้อมกัน ในงาน “CODING ERA Next Wave of Thailand’s Education” สนุกกับการเรียนรู้การเขียนโค้ดไปกับเกม Code Combat พร้อมกิจกรรมมากมาย ฟรี! ตลอด 2 วันเต็ม

หน่วยงานบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จับมือ โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) ชวนเยาวชนไทยเปิดสวิตช์การศึกษาด้านโค้ดดิ้ง เสริมทักษะแห่งอนาคต ในงาน “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย มาเรียนรู้การ Codingด้วยแพลตฟอร์มเว็บเบสเกมออนไลน์ “Code Combat” อันสนุกสนาน! ท้าทาย!

Code Combat (SEA) ทุ่ม 100 ล้าน ดึงแพลตฟอร์มเกม “Code Combat” สร้างความรู้โค้ดดิ้ง เด็ก 74 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดันบริษัทเป็น Edutainment EdTech แห่งภูมิภาค

โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) เตรียมเดินหน้าครั้งสำคัญในการส่งแพลตฟอร์มเว็บเบสเกมออนไลน์ “Code Combat” โค้ดดิ้งเกมเพื่อการเรียนรู้ด้าน Coding สู่มือคนไทย และเด็ก 74 ล้านคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโซลูชั่นของการศึกษาแห่งอนาคตที่ผสมความสนุกสนาน และกระบวนการเรียนรู้อย่างลงตัว พร้อมจับมือกับ บพค. จัดงาน “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ในวันที่ 17-18 มี.ค. 66 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งการเรียนรู้ Coding เข้าถึงคนไทยทุกระดับชั้นในวงกว้าง มั่นใจสร้างผู้ใช้ 100,000 คนใน 3 ปีแรก ดันบริษัทเป็น EdTech ที่ครบวงจร พร้อมเข้าสู่ IPO ใน 5 ปี