ดีเอชแอลจับมือ Coldplay จัดทัวร์คอนเสิร์ตรักษ์โลก

การจัดทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดีวงดนตรี Coldplay ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความท้าทายมากขึ้น ด้วยการตั้งเป้าในการจัดทัวร์คอนเสิร์ต Music Of The Spheres ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 50%