Counter Service จับมือ Western Union เปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศ 24 ชั่วโมง ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนำร่อง 90 สาขา

เปิดให้บริการ ส่งและรับเงินสดระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริการนี้เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์กลุ่มชาวต่างชาติและครอบครัวแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มแรงงานและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นับเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกชุมชน