Cyware จับมือ Bangkok MSP นำเสนอบริการไซเบอร์ฟิวชัน

แพลตฟอร์มศูนย์ไซเบอร์ฟิวชันของไซแวร์จะช่วยให้แบงคอค เอ็มเอสพี ให้บริการไซเบอร์ฟิวชันขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SOC ของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะในเรื่องระบบตอบสนองต่อภัยคุกคาม บริการไซเบอร์ฟิวชัน การดำเนินการระบบอัจฉริยะป้องกันภัยคุกคาม และการป้องกันโดยรวม