ไดกิ้น ร่วม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน ระดับ 2

นายนาโอโตะ เซคิดะ ประธานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, นางสาวประวีณพร รังษี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้อำนวยการ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

ไดกิ้น ลงนามร่วมมือ สอศ. พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศ 38 ชุด ยกระดับกำลังคนอาชีวะขับเคลื่อนตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ไดกิ้น ลงนามความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผนึกกำลังสร้างความต่อเนื่องการยกระดับและพัฒนาความรู้ทักษะความชำนาญผู้เรียนและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการในตลาดแรงงานธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และช่วยส่งเสริมประสบการณ์ทำงานและปฏิบัติงานจริงในองค์กร พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 38 ชุด มูลค่า 839,292 บาท ให้ 10 สถานศึกษาในสังกัดฯ

ไดกิ้น…ต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ พร้อมมอบรางวัล ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้ชนะ

ไดกิ้น เดินหน้าสนับสนุน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมจัดกิจกรรม “Daikin Activity Day” โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ไดกิ้น สนับสนุนอุปกรณ์วิจัย โครงการปรับปรุงระบบอากาศฯ มจธ. สร้างอากาศสะอาดลดการแพร่เชื้อ ในอาคารหน่วยงานรัฐ

ไดกิ้น สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย ในโครงการปรับปรุงระบบอากาศและการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อต่อยอดสร้างอากาศสะอาดให้กับอาคารหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่การบริการประชาชน

ไดกิ้น เข้าซัพพอร์ท “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 65” พร้อมจัด “Daikin Activity Day” มอบทักษะ-เสริมศักยภาพบุคลากรเต็มขั้น

ไดกิ้น เดินหน้าสนับสนุน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพประจำปี 2565” ในการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครฯ พร้อมจัดกิจกรรม “Daikin Activity Day” พาคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขัน เยี่ยมชมการทำงานของไดกิ้น

ไดกิ้น เปิดบ้านต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในโครงการนิเทศนักศึกษาฯ พร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ใกล้ชิด

กลุ่มบริษัทไดกิ้น เปิดบ้านต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน “โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565” ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

1 2