ดันน์ฮัมบี เผยทักษะการทำความเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (DATA LITERACY) มาแรง

ดันน์ฮัมบี เอเชียแปซิฟิก เผยทักษะการทำความเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (DATA LITERACY) มาแรง แนะทุกองค์กรเร่งปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล