PEA ผนึก AIS ศึกษาพัฒนาทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล

PEA ผนึก AIS ศึกษาพัฒนาโครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล ตั้งเป้าใช้พลังงานสะอาด มุ่งสร้างความยั่งยืน ผ่าน PEA Digital Platform