โรโบเวลธ์ผุดเทคโนโลยี ช่วยลูกค้าใหม่เปิดบัญชีลงทุน ทั้ง “odini” และ “FinVest” ง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลา

สำหรับลูกค้าใหม่ที่จะลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ภายใต้ โรโบเวล ทั้ง “odini” และ “FinVest”