AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

AIS ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI” ประจำปี 2564 เนื่องจากผลงานอันโดดเด่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI World Index และ DJSI Emerging Markets Index ในปีนี้ ก็นับว่าเป็นกำลังใจและอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานของชาว AIS ที่ร่วมกันสร้างการเติบโตและความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน

BDMS เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI พร้อมพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลภาพ

BDMS คว้าสมาชิก (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2564 มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรก นับเป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทย ที่ทำได้สำเร็จ หลังจากกำหนดแผนแม่บทและได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พลิกโฉมธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยให้มีมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

ทรู ยังครองที่ 1 DJSI คะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มโทรคมนาคม ยืนหนึ่งแชมป์ยาวนานสุด 4 ปีซ้อน

ผลประกาศ DJSI ปี 2564 ทรู ได้คะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มโทรคมนาคมเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีซ้อน ทำให้กลุ่มทรู บันทึกประวัติศาสตร์บนเวทีความยั่งยืนระดับโลก ด้วยสถิติใหม่ครองแชมป์ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง 4 ปีซ้อน ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม