ธุรกิจการให้บริการศูนย์สำรองของ MSC สวนกระแสเศรษฐกิจขาลงโตขึ้น 100%

ธุรกิจการให้บริการศูนย์สำรองของ MSC เติบโตขึ้น 100% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการให้บริการนอกเหนือจากศูนย์สำรอง