ทาบูล่า (Taboola) เข้าตลาด Nasdaq ใช้ชื่อย่อ “TBLA”

ประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “TBLA” หลังผลประกอบการไตรมาสแรกพุ่ง ส่งผลเป้ารายได้และกำไรทั้งปีสูงขึ้น