กรมที่ดินออกแอป e-QLands จองคิวสำนักงานที่ดินล่วงหน้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “e-QLands” ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทั้งการจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม