ยูโรไพรเวซี ศูนย์รับรองและดูแลความเป็นส่วนตัวแห่งยุโรป ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปให้เป็นตราการคุ้มครองข้อมูลยุโรปตามกฎหมาย GDPR เปิดยุคใหม่ในการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (EDPB) ได้อนุมัติให้ยูโรไพรเวซี (Europrivacy) เป็นตราการคุ้มครองข้อมูลยุโรป (European Data Protection Seal) เพื่อให้การรับรองตามมาตรา 42 (5) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) โดยยูโรไพรเวซีเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ประเมินและรับรองการปฏิบัติตามหลักประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นทางการได้