TCEB ร่วม EEC ผนึกพันธมิตรภาคเอกชน เตรียมพร้อมสู่การจัดมหกรรมนิทรรศการแห่งปี EEC FAIR 2024

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพันธมิตรภาคเอกชนจากหอการค้าไทย (TCC) และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาบูรณาการการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชน “Re-design Thailand’s sustainable future together”

เอไอเอส เดินหน้านำ 5G ยกระดับภาคอุตสาหกรรม กู้เศรษฐกิจไทย เปิดสวิตซ์! คลื่น 26 GHz ที่มีมากที่สุด

เอไอเอส ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz (25.2 – 26.4 GHz ) ได้ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz เป็นเงินจำนวน 5,719,150,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เอไอเอสเป็นเพียงรายเดียวที่มีคลื่น 26 GHz ย่านความถี่สูง ในปริมาณแบนด์วิธมากที่สุดถึง 1200 MHz

AIS ผนึกสวนอุตสาหกรรมโรจนะ วางโครงสร้างพื้นฐาน 5G เดินหน้าลุย EEC

เอไอเอส ผนึกสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตบเกียร์เดินหน้า EEC! ลุย 5G วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเต็มสูบ ยกระดับภาคการผลิต ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย

AIS ร่วมมือ BOSCH ทดสอบเครือข่าย 5G ในพื้นที่โรงงานจริง

AIS จุดพลุความร่วมมือ BOSCH ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart Manufacturing 4.0 ผนึกกำลังร่วมทดลองทดสอบเครือข่าย 5G ในพื้นที่โรงงานจริง ครั้งแรกในไทย