Emirates ยกระดับการเดินทางช่วงโควิด-19 กับนวัตกรรมไร้สัมผัส เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งกว่า

สายการบินเอมิเรตส์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะไร้สัมผัสมากมาย