เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ Bazic by Energea ส่งอะแดปเตอร์ 2 รุ่น GOPORT PD30W และ GOPORT PD20W

อาร์ทีบีฯ เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ Bazic by Energea พร้อมส่งอะแดปเตอร์ 2 รุ่นใหม่ GOPORT PD30W และ GOPORT PD20W ลงตลาด ตอบโจทย์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้